• Type: Family - SuperCUB
  • Brand: HONDA
  • Color: เขียว-ขาว, น้ำตาล-ขาว, ชมพู-ขาว, แดง-ขาว, น้ำเงิน-ขาว

  • Type: Family - WAVE125i
  • Brand: HONDA
  • Color: Black, White-Black, Blue-Black, Red-Black

  • Type: Family - WAVE110i
  • Brand: HONDA
  • Color: Black, White, Red, Blue, Red-Black, Red-White